Konsulting to wypracowanie rozwiązań dedykowanych dla konkretnej organizacji, jej kultury organizacyjnej, otoczenia biznesowego. Nadrzędnym celem konsultingu jest poprawa efektywności organizacji – konsulting wspiera uczenie się organizacji oraz pomaga w zarządzaniu zmianą poprzez kreowanie zaangażowania oraz kreatywności. Konsulting pozwala zweryfikować problem, tworzy rekomendacje i wspiera organizacje we wdrożeniu.
Coaching dla Project Managerów to szansa na uzyskanie kompetencji zarządzania projektami na poziomie światowym. Aby to osiągnąć, nie ma drogi na skróty.Coaching pomoże jednak tę drogę uczynić bardziej wydajną i nastawioną na pozytywne rezultaty i rozwój. Prowadzenie projektów to praca z ludźmi (przywództwo), rozumienie kontekstu biznesowego (strategia) oraz techniczne zarządzanie projektem (narzędzia).


Project Management Coaching

Project Management Training

Szkolenia realizowane przez PM Navigator zapewnią, że zdobyta wiedza przełoży się na poprawę funkcjonowania organizacji. Szkolenia są szyte na miarę i zawsze poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych. Oprócz szkoleń przygotowujących do konkretnej certyfikacji, nie oferujemy szkoleń z półki, a widzimy je jako niezbędny krok wprowadzania odpowiednich zmian. Tylko szkolenia wpisane w kontekst organizacji, jej kulturę oraz dojrzałość projektową mogą dodawać wartości oraz być skuteczne.

Project Management Training